Dla bezpieczeństwa w każdym domu powinna znajdować się solidnie wyposażona apteczka. W skład jej zawartości zaliczyć należy nie tylko podstawowe leki, jakie należy stosować doraźnie w razie konieczności, ale również materiały opatrunkowe oraz substancje odkażające. Co więcej, w apteczce powinny być przechowywane urządzenia pomiarowe domowego użytku jak ciśnieniomierz. Na liście nie należy pominąć także termometru.

Czym jest termometr oraz jakie ma przeznaczenie, z pewnością wie każdy przeciętny człowiek. Przynajmniej raz w życiu każdy z nas miał do czynienia z termometrem, nawet jeśli zapytany z zaskoczenia nie potrafi od razu przytoczyć konkretnego przykładu. Sytuacja przedstawiałyby się jednak znacznie gorzej, gdybyśmy zostali poproszeni o przytoczenie z głowy rodzajów termometrów dostępnych na rynku. Nawet gdyby, niewielki odsetek osób umiałby przytoczyć kilka z nich.
Obecnie z dostępnych na rynku modeli wyróżniamy cztery rodzaje urządzeń służących do pomiaru temperatury ciała: cieczowe, zmiennofazowe, elektroniczne oraz bezdotykowe.

Termometry cieczowe od lat są najbardziej znaną populacji opcją. Wśród nich wyróżniamy rtęciowe, która jakiś czas temu zostały wycofane z rynku, ale mimo wszystko nadal zasilają wyposażenie niektórych apteczek domowych, a także bezrtęciowe. Te drugie są bardziej współczesnym odpowiednikiem pierwszych, gdzie rtęć została zastąpiona inną substancją chemiczną stworzoną w oparciu o stop galu z innymi pierwiastkami. Przyznać trzeba, że ze względu na swoją dokładność w wielu gospodarstwach domowych wciąż jest to chętnie stosowany przyrząd mierniczy. Dodatkowo nie jest drogi, ponieważ zakupiony w aptece kosztuje raptem kilka złotych. Niestety za minus można policzyć w jego przypadku bardzo długi czas oczekiwania na wykonanie prawidłowo przeprowadzonego pomiaru, ponieważ wynosi on nawet do 10 minut w dole pachowym. Gdyby tego było mało, trzeba wbrew pozorom uważać, aby nie uszkodzić przyrządu, bowiem raz strzaskany nadaje się wyłącznie do utylizacji.

Termometry zmiennofazowe raczej nie cieszą się zbyt dużą popularnością pośród przeciętnego ludu. Zwykle użytkowany jest w miejscach użyteczności publicznej, gdzie świadczy się usługi zdrowotne. Formą przypomina najczęściej pasek, zaś zakup pojedynczej sztuki nie wchodzi w rachubę.

Znacznie częściej wykorzystywany jest termometr elektroniczny, którego działanie opiera się o podzespół nazywany termistorem. Podobnie do termometrów cieczowych cechują się równie wysoką dokładnością mierniczą, lecz w przeciwieństwie do nich wynik wyświetlany jest w przeciągu kilkunastu sekund. Niestety przyrząd pomiarowy podatny jest na pole elektromagnetyczne, które w chwili obecnej wytwarzane jest przez większość sprzętu telekomunikacyjnego jak telefon komórkowy. Dodatkowo ten rodzaj miernika generuje dodatkowe koszty wraz z poziomem eksploatacji związane z koniecznością wymiany baterii.

Jednakże z dnia na dzień coraz chętniej konsumenci wybierają czwartą opcję, czyli termometry bezdotykowe. Działają one w oparciu o promieniowanie podczerwone. Im cieplejszy jest obiekt, tym większe promieniowanie emituje. Niestety, jak twierdzą sami producenci, są one mniej dokładne od poprzedników, ale odczyt gotowy jest w zaledwie kilka sekund. Kolejnym olbrzymim plusem, który również ma wpływ na decyzje potencjalnych konsumentów, jest dostępność do różnych partii ciała, a także proste stosowanie także w przypadku niemowląt lub osób niewspółpracujących. Niestety utrzymanie urządzenia w dobrym stanie wymaga od użytkownika znacznie więcej pracy oraz wysiłku, bowiem nie wystarczy tylko od czasu do czasu wymienić baterię. Termometr działający na podczerwień należy również co jakiś czas skalibrować, ale też odpowiednio wysterylizować. Niemniej jednak właśnie ten rodzaj miernika temperatury zaczyna przodować w rankingach najchętniej kupowanych urządzeń mierniczych.