Twoje dziecko otrzymało skierowanie na fizjoterapię. Pediatra lub ortopeda zalecił metodę Bobath. Na czym polega i dla kogo jest przeznaczona taka terapia?

Leczenie według Bobatha

Koncepcja Bobath jest jedną z najbardziej znanych koncepcji terapeutycznych w fizjoterapii. Opiera się na podstawach neurofizjologicznych i aktywizacji całego ciała dziecka.
Takie podejście wymaga ścisłej współpracy między specjalistami (lekarz, pedagog, logopeda, terapeuta zajęciowy) a rodzicami.

Jak narodziła się koncepcja Bobath?

Małżeństwo Bobath zaczęło opracowywać koncepcję leczenia w latach czterdziestych XX wieku. W wyniku swoich doświadczeń terapeutycznych, najpierw z pacjentami, którzy przeszli udar, a później z niemowlętami i dziećmi zagrożonymi zaburzeniami ruchowymi, zauważyli, że ​​można wpływać na patologicznie zmienioną postawę i wzorce ruchu.
Dzięki aktualnemu stanowi wiedzy naukowej, nowym wynikom badań mózgu i rozwojowi psychologii i edukacji, koncepcja jest ciągle ulepszana.

Terapia Bobath – podstawowe założenia

Terapia Bobath odnosi się do ciągłego rozwoju dziecka, który charakteryzuje się współdziałaniem elementów czuciowo-ruchowych, emocjonalnych i mentalnych. Dziecko stale ma do czynienia ze środowiskiem społecznym i fizycznym.
Podstawą metody Bobath jest wspieranie dziecka tak aby mogło samodzielnie wykonać określony ruch. Ćwiczenia są dobierane indywidualnie, nie ma gotowego zestawu. Dobór zależy od wieku dziecka, jego aktualnych umiejętności, potrzeb fizjologicznych i psychologicznych.

Dla jakich dzieci jest odpowiednia terapia Bobath?

Koncepcja Bobath jest skierowana przede wszystkim do dzieci z wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, a także niemowląt z zaburzeniami czuciowo-ruchowymi, takimi jak asymetrie pozycyjne oraz dzieci z zaburzeniami poznawczymi i neurologicznymi.
Koncepcja Bobath jest również idealna dla dzieci z nieprawidłową koordynacją ruchową i opóźnieniami rozwojowymi.

Jaki jest cel terapii Bobath?

Celem terapii Bobath jest poszerzenie zdolności funkcjonalnych i motorycznych oraz doprowadzenie do jak największej niezależności dziecka w jego środowisku życiowym. Może to oznaczać naukę przewracania się z pozycji leżącej na brzuchu w przypadku niemowlęcia i pomaganie w zdejmowaniu butów trzylatkowi. Celem jest poznanie możliwie jak najbardziej fizjologicznych sekwencji ruchowych i skuteczne ograniczenie deficytów rozwojowych.

Jaką rolę odgrywa wczesna interakcja rodzic-dziecko w terapii Bobath?

Jedną z głównych idei terapii Bobath jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju kompetencji sensomotorycznych dziecka. Terapeuta bierze pod uwagę intelektualne, społeczne i emocjonalne potrzeby dziecka. Niezakłócona interakcja rodzic-dziecko jest niezbędna w opiece nad niemowlętami. Terapia Bobath wspiera i wzmacnia umiejętności rodzicielskie oraz wnosi ważny wkład w niezakłócony rozwój relacji rodzic-dziecko.